שירות

מתי מרגיש הלקוח שקיבל שירות טוב ומתי מרגיש כי השרות לא סיפק אותו כלקוח?
מה גורם לפער בתחושה כלפי השרות?
בעולם תחרותי ההצלחה של ארגונים תלויה במידה רבה באיכות השירות. פיתוח אסטרטגיות שירות ופיתוח תודעת שרות מלווה בשינוי תפישתי- מערכתי.  לדיאלוג ידע רב בליווי הארגון בבניית אסטרטגיית השירות, ערכי השירות והצהרות השירות וכן בפיתוח וליווי תהליכי ההטמעה בארגון.