דיאלוג און ליין

לדיאלוג פלטפורמה אינטרנטית המאפשרת צפייה באמצעות האינטרנט בסקרים ופרויקטים של לקוח סמוי תוך כדי התהוותם.
במסגרת ביצוע סקרי לקוח סמוי וסקרי CSI, מציעה חברת דיאלוג למזמיני המחקר שימוש בתוכנת דיאלוג On-Line, באמצעותה ניתן לצפות באיסוף הנתונים באמצעות אתר אינטרנט ייעודי לפרויקט. באתר זה ניתן יהיה לראות תוצאות מצטברות ובקרות בודדות על פי מגוון חתכים, בהתאם להגדרת הארגון. ניתן לראות בתוכנת דיאלוג On-Line דוחות נקודתיים והשוואתיים לפי דרישה, שיותאמו לכל משתמש בארגון לפי הרשאה ספציפית.
חשיבות קבלת הבקרות והעבודה עליהן בטווח הזמן המיידי חשובה מאד בעבודה מול המוקדים/סניפים, לכן אנו מציעים לבצע את בקרות הלקוח הסמוי/CSI באמצעות "דיאלוג און ליין". התוכנה מאפשרת עדכון מיידי בבקרות שבוצעו, בביצועי נציגי השירות ובציוני המוקדים/סניפים השונים לפי פרמטרים שנקבעו מראש.

כל הפרוייקט למעשה מתנהל באמצעות דיאלוג און ליין, כאשר הבקרים ממלאים את השאלונים ישירות באינטרנט. תוך 24 שעות מרגע ביצוע הבקרה, הבקרה נבדקת ומאושרת ע"י חוקרי דיאלוג וניתנת לצפיה ע"י המשתמשים בישראכרט תוך 48 שעות.
לכל משתמש מטעם הלקוח, תינתן הרשאה וסיסמא לדיאלוג און ליין וכך הוא יוכל להיכנס לממצאים ולדוחות המתעדכנים באופן שוטף. ניתן להגדיר לכל משתמש הרשאות ספציפיות לפי תחומי הניהול השונים.
בדיאלוג און ליין ניתן לראות דוחות לכל המוקדים/סניפים בפילוח לפי מאפיינים שונים. הדוחות המופקים דרך דיאלוג און ליין מתעדכנים באופן שוטף ויכולים להציג כל פורמט שיוחלט עליו. ניתן לשנות את הפילוחים והטבלאות תוך כדי ביצוע הפרוייקט.

היתרונות העיקריים של השימוש בדיאלוג און ליין הם:

  • מעקב באופן שוטף ויומיומי אחר הבקרות/הסקר
  • בחינה שוטפת של המוקדים/סניפים לפי הפרמטרים שהוגדרו (זמני המתנה/ פתיחה וסגירת שיחה וכו`)
  • יכולת לבצע פעולות שיפור ותיקון באופן מיידי
  • דוחות השוואה באופן שוטף ומיידי לפי ההגדרות המעניינות כל משתמש
  • יכולת שיתוף בממצאים לכל מנהלי המוקדים/סניפים ואף מנהלי משמרת/מחלקות לפי הרשאות שיוגדרו מראש.
  • יכולת התראה באמצעות מיילים/SMS על בקרות חריגות לטובה/לרעה