מחקרים במשאבי אנוש

סקרים ומחקרים הינם כלי חשוב עבור מנהלי משאבי אנוש וכוח אדם בארגונים, בתהליך קבלת החלטות הנוגעות לניהול העובדים.

ניתן לציין כמה יתרונות למחקרים בתחום משאבי אנוש:

 • קבלת החלטות מושכלות ומבוססות נתונים
 • זיהוי נקודות תורפה בניהול העובדים
 • שיפור ברווחיות הארגון
 • נאמנות גבוהה של העובדים

חברת דיאלוג מבצעת סקרי משוב והערכה במגוון רחב של תחומים ארגוניים, לשימוש הנהלת הארגון. בין סקרים אלו: סקרי שביעות רצון עובדים, סקרי הערכה, סקרי צורכי הדרכה, סקרי עמדות ותפיסות של עובדים ועוד – אשר משמשים את הנהלת הארגון בתהליך קבלת ההחלטות הנוגעות לניהול משאבי האנוש וכוח האדם.

חברת דיאלוג מספקת ערכה מחקרית רחבה לארגונים וחברות, המאפשרת להם לקבל נתוני מחקר ברורים ונגישים.

סוגי מחקרים מתחום משאבי אנוש:

 • סקרי שביעות רצון עובדים
 • סקרי צורכי ואפקטיביות הדרכה
 • סקרי עמדות ותפיסות עובדים
 • סקרי אקלים ארגוני
 • הערכת פרויקטים
 • הערכת עובדים ומנהלים
 • מדידת יעדים בתוכניות עבודה

מחקרים תוך ארגוניים (סקרי מורל, שחיקה, מוטיבציה וכדומה)