מחקרים חברתיים

בתחום המחקר חברתי לחברת דיאלוג התמחות בתחומים הבאים:

  • הערכת תוכניות ופרויקטים - יוזמי ומבצעי תוכניות בתחומים חברתיים מעוניינים לבחון את מידת היעילות והכדאיות של התוכניות אותן הם מפעילים, וזאת תוך כדי הפעלת התוכנית ו/ או בסיומה.

לחברת דיאלוג הידע והכלים הנדרשים לצורך ביצוע תהליך ההערכה, וזאת תוך ביצוע השלבים הבאים:

  • הגדרת מטרות התכנית ויעדיה, תוך הגדרת מדדים ברורים
  • תכנון מערך הערכה
  • שיטות איסוף הנתונים בהתאם לאופי התוכנית (כמותי, איכותי או מודל משולב)
  • ניתוח נתונים והסקת מסקנות
  • הצגת ממצאי ההערכה
  • הערכה מסכמת של הפרויקט, תוך מתן המלצות להמשך תהליך הפעלת התוכנית
  • מחקרים לבניית מדדי קהילה (מדד קליטה ומדד לחוסן) - דיאלוג בשיתוף פרופ` פרס וד"ר סבינה ליסיציה
  • בחינת עמדות הציבור בנקודות משבר