מחקרים שיווקים

לחברת דיאלוג התמחות במחקרי שוק על סוגיהם השונים, וזאת תוך שימוש הן בכלים כמותיים (איסוף נתונים וניתוחם באופן סטטיסטי) והן בכלים איכותניים (קבוצות מיקוד, ראיונות עומק, כלים השלכתיים ותצפיות), באופן המספק ללקוח תמונת מצב מלאה ומקיפה אשר תסייע לו להחליט על כיווני פעולה, לזהות צרכים, רצונות ומניעים של לקוחות, ולגבש אסטרטגיית שיווק.

סקרי נכסיות מותג, מיתוג ותדמית
"נכסיות מותג" הינו מושג המורכב מכמה מימדים: נאמנות למותג, מודעות נעזרת ובלתי נעזרת למותג, איכות נתפסת של המותג ואסוציאציות/ערכים/עמדות הקשורים למותג. לפיכך, בחינת הנכסיות של מותג מאפשרת לזהות נקודות חוזק וחולשה של מותג בהשוואה למתחרים באותה קטגוריה. מדידת נכסיות המותג נעשית על ידי פירוק מרכיבי נכסיות המותג למדדים ומדידה בנפרד של כל אחד מהם.

בחינת פוטנציאל מוצרים/שירותים חדשים
זיהוי נקודות חוזק וחולשה למותגים קיימים וחדשים, וזאת על ידי בחינת האסטרטגיה השיווקית, צרכי לקוחות, תפיסות וחסמים לגבי המותג.
במחקרים לבחינת שירותים חדשים נערך מיפוי של השוק על מנת לזהות פוטנציאל צריכה, הרגלי שימוש ונאמנות למותגים, וזאת על מנת להעריך את פוטנציאל החדירה של מוצרים חדשים לשוק קיים.

אפקטיביות פרסום (מודל הפירמידה)

  • בחינת רמת החשיפה למותג המפרסם
  • הבנת המסר הפרסומי
  • השפעת הפרסום על העמדות כלפי המוצר וכוונות הקנייה

תצפיות בנקודות מכירה
נועדו לבחון את התנהגות לקוחות בנקודות מכירה, ולזהות נקודות חולשה של המוצר באתר הקנייה (אופן הסידור על המדף, מיקום בחנות ועוד) על מנת לשפר את היקף המכירה והבאת המוצר למודעות הלקוח.

שביעות רצון לקוחות
בחינת שביעות הרצון של הלקוחות ממוצר קיים, תוך זיהוי נקודות חוזק וחולשה של המוצר בשוק תחרותי - צרכים לא מסופקים, נגישות המוצר, חסמים לשימוש, כוונות שימוש עתידיות ועוד.

סקרים לבדיקת גמישות למחיר ו"קניבליזם"

מודל המיקוד השיווקי

סקרי כניסה ויציאה

מחקר מזווה/ בדיקת מזווה