סקרי אומניבוס

אומניבוס הינו סקר שמתנהל באופן קבוע, אחת לשבוע, וכולל שאלות ממספר לקוחות שונים. כל אחד מהלקוחות משלם רק עבור השאלות המעניינות אותו, ולפיכך, מאופיין סקר מסוג זה בכדאיות כלכלית ברורה. סקר האומניבוס מתבסס על שאלון במבחר נושאים ותחומים, כגון צרכנות, פנאי, פוליטיקה ונושאים חברתיים-כלכליים נוספים.

מאפייני סקר אומניבוס באוכלוסייה הכללית:

כוללים מדגם ארצי ומייצג של 500 מרואיינים מהאוכלוסייה הבוגרת הכללית (טעות דגימה מרבית 4.5%), או מקרב מגזרים מסוימים, לפי דרישת הלקוח.

חברת דיאלוג מתמחה בביצוע אומניבוסים בכל מגזרי האוכלוסייה, תוך העסקת סוקרים מיומנים השולטים ברמת שפת אם בשפת המגזר בו מעוניין הלקוח לבצע את הסקר (סוקרים ערבים ישראלים וסוקרים שעלו מברית המועצות).

להלן סוגי המגזרים בהם עורכת דיאלוג סקרי אומניבוס:

  • סקרי אומניבוס בקרב האוכלוסייה הכללית
  • סקרי אומניבוס בקרב מגזרים (ערבי, רוסי וחרדי)
  • סקר אומניבוס בקרב קבוצות אוכלוסיה מסוימות: ילדים ונוער (12-18), הגיל השלישי (55+), נשים ועוד.