מכון סקרים ומחקרים

סקרי תנועה הינם כלי חיוני לקבלת מידע לצורך קבלת החלטות וקביעת מדיניות בנושאים כגון תכנון תחבורה ציבורית, הקמת תשתיות כבישים, ביצוע שינויים בתשתיות קיימות, טיפול בעומסי תנועה ועוד.

להלן סוגי הסקרים שמבצעת חברת דיאלוג בתחום של סקרי תנועה:

 • ספירות תנועה בצמתים.
 • ספירות בחתכי דרך - זמנים/ מרווחים/ מהירות/ אורך/ סיווגים
 • ספירות מצאי ותפוסה ברחובות ובחניונים
 • ספירות אורך תור
 • מדידת זמני הגדרה
 • ספירות עולים ויורדים
 • איסוף נתונים לתכנית אב לתחבורה
 • מחקרים אקדמיים בליווי מקצועי
 • ספירות הולכי רגל/ אופניים/ אופנועים
 • מדידות רכב צף
 • תצפיות
 • סקרי מוצא יעד
 • סקרי הרגלי נסיעה
 • מיפוי GIS

יתרונות דיאלוג

 • צוות חוקרים מנוסה
 • יועצים מומחים בעלי שם
 • צוותי סוקרים מנוסים בכל רחבי הארץ
 • מחירים אטרקטיביים
 • גמישות ומהירות
 • ביצוע סקרים במהלך כל שעות היממה
 • בקרת איכות ופיקוח
 • מתן מענה מקיף
 • איתנות פיננסית

מגוון טכנולוגיות מתקדמות

 • איסוף נתונים באמצעות מצלמות ייעודיות
 • תוכנות ייעודיות
 • קריאת לוחיות רישוי - ALPR
 • סקרי שן כחולה - Bluetooth
 • פסים פנאומטיים