התחדשות עירונית

התחדשות עירונית מציבה בפני העוסקים בה אתגרים רבים. אחד האתגרים הוא ניהול הקשר מול התושבים. ויצירת שותפות בין התושבים ליזם. תקשורת נכונה בין היזם לתושבים יכולה להניב שותפות אסטרטגית.
לדיאלוג צוות עובדים בעל ניסיון רב שנים בתחומי הליבה של העשייה הקהילתית (עובדים סוציאליים קהילתיים, יועצים ארגוניים, עובדים קהילתיים, מגשרים).
היתרון שלנו הוא ביכולת לחבר בין המתודולוגיה של העבודה הקהילתית המבוססת על שיתוף בעלי עניין וגיוסם לתהליכי העבודה יחד עם שיטות מתקדמות בתחומי איסוף וניטור המידע.

לכל פרויקט שבו מעורבים גורמים בקהילה אנחנו בוחרים את המתודולוגיה הרלוונטית לאיסוף הנתונים וניטורם וכן הכלים הרלוונטיים לשיתוף תושבים, העברת המידע וטיפול בהתנגדויות.

כחלק מהבניית תהליך שותפות עם התושבים:

 • הקמת נציגות מייצגת אשר מסוגלת לשמש גשר בין היזם לבין כלל הדיירים.
 • הכנת דו"ח תמונת מצב פרטנית של כלל הדיירים (שכירות/ בעלות, קשישים, בעלי צרכים מיוחדים) וכן חסמים ובעיות שונות.
 • המלצות להתערבות במישור הקהילתי והפרטני.
 • הנחיית מפגשים מובנים עם התושבים הפעילים :
  * הקניית ידע בתחום ההתחדשות העירונית
  * הקניית כלים לניהול תקשורת תקינה הינם לבין כלל התושבים
 • הקמת נציגות פעילה, מעורבת, ומקובלת, בעלת מיומנויות, ידע ומידע ליצירת אווירה שכונתית חיובית לעניין ההחתמות, הורדת החשדנות, יצירת שיח ישיר להתמודדות עם בעיות עוד בשלבים הראשונים כאשר אפשר לנהל אותם ללא קונפליקט עצמתי.
 •  בניית מודל להעברת מידע שיטתי להפחתת החשדנות.
 • הפעלת מנגנון יעיל לליבון שאלות והשגות שבו התושבים הפעילים משמשים בתפקיד חשוב.
 • מיפוי מקיף ומפורט של המקרים הפרטניים שמחייבים התייחסות מיוחדת.
 • עבודה פרטנית לצמצום החששות עבור אותם פרטים אשר לא מבינים את השפה או מפחדים משינוי.