שיתוף ציבור

שיתוף ציבור הינו תהליך הידברות במסגרתו נוטלים התושבים ובעלי העניין הרלבנטיים חלק פעיל בעיצוב המדיניות. תהליכי שיתוף ציבור אפשר ונכון להפעיל ברשויות ובארגונים. בשלבי התכנון או לקראת הפעלת פרויקט.

מטרות שיתוף ציבור הן:

  • הגברת השקיפות והשיתוף במידע ובידע
  • רצון להרחיב את שיתוף התושבים
  • הגדלת סיכויי הצלחת הפרויקט
  • מניעת התנגדויות בשלבים מתקדמים שיקשו על ביצוע הפרויקט

לדיאלוג כלים מגוונים להפעלת תהליכי שיתוף:

  • סקרים
  • שולחנות עגולים
  • ערבי קהילה פתוחים
  • קפה עולמי