פיתוח צוותים

אחת ההבנות בתחום המנהיגות והאפקטיביות הארגונית היא כי האדם הבודד אינו מניע תהליכים לבדו. הצוות הוא המנוע המרכזי לקידום תהליכים ארגוניים. חיי הארגון בנויים על צוותים ולכן אפקטיביות הצוותים חשובה להצלחת הארגון. תהליכי בנייה של צוותים ופיתוחי צוותים עוסקים בהגדרת התפקידים בצוות, הגדרת ממשקי עבודה, תהליכי קבלת החלטות בצוות, יצירת מרחב ליצירתיות ועוד. לדיאלוג ניסיון רב בהבניית צוותים בשלב הקמתם ובתהליכים של פיתוח צוות בשלבים שונים. הנחת היסוד שלנו היא כי למנהל השפעה רבה על תפקוד הצוות ולכן העבודה על פיתוח הצוותים מלווה בייעוץ אישי למנהל הצוות.