קורס מובילי אירועי Kaizen


אחד מכלי ה- Leanהנפוצים בעולם הינו אירוע קייזן (Kaizen Event) המונח מגיע מהשפה היפנית שמשמעותו Kai – שינוי ו- Zen – לטובה. אירוע הקייזן הוא כלי עוצמתי שאשר יישום שלו מאפשר ליצור שיפור משמעותי לתהליך מוגדר בזמן קצר יחסית.
לצורך ביצוע אירוע קייזן מכנסים צוות מגוון של עובדים ומנהלים ממחלקות שונות בארגון אשר לכל אחד יש נגיעה כלשהי (במישרין ובעקיפין) לתהליך אותו רוצים לשפר לזמן קצר.
באירוע קייזן, למנחה תפקיד ומקום מרכזיים, השפעתו על התהליך אותו יעבור הצוות הוא משמעותי . עליו "לחוש" את הצוות ולהוביל אתו לפי סדר שלבים מוגדר דרך ניתוח התהליך הקיים, זיהוי הערך והבזבוז בתהליך, הצעת פתרונות ועד ליישום והטמעה.
"שיפור מתמיד עדיף על שלמות מאוחרת" – מארק טווין

מטרה - בקורס "מובילי אירוע Kaizen" נכיר סוגים שונים של אירועי Kaizen, נלמד להנחות ולהוביל אירוע קייזן בארגון, נכיר את השלבים המוגדרים ונלמד לנווט בהם. נבין איך אוספים נתונים, מגדירים מטרות, ובונים תכנית ליישום הפתרונות בשטח בעזרת כלי Lean.

תכני הקורס -

  • אירוע קייזן – הכנות לקראת אירוע, מבנה אירוע קייזן והקמת הצוות
  • הובלה וביצוע אירוע קייזן
  • Post Kaizen - הגדרה, מעקב ובקרה

הקורס מיועד למובילי מצוינות ו- Lean שסיימו את קורס "לראות את הבזבוז", ובעלי תפקידים שונים בעלי ניסיון מעשי ביישום Lean.

משך הקורס - יומיים

עלות - 1920 ₪ + מע"מ