חברת דיאלוג מברכת את קמיל פוקס

חברת דיאלוג מברכת את פרופ‘ קמיל פוקס החוקר הראשי שלה
על הדיוק בתחזיות מדגם הבחירות 2019 בחדשות 13!

שיתוף: